ร้านลายผ้า

138 หมู่ 2 ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย โซน 2 ซอย 7 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

โทร 053-023725 , 089-7009856 E-mail: info@laipashop.com

สาขา 2 189/13 ตรงข้ามโรงเรียนวชิรวิทย์(แผนกประถม) ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50130

โทร 053-282580 , 081-9524589 E-mail: info@laipashop.com

Copyright 2013 Power by laiphashop by Pornrattikal@gmail.com